Ekonomi-Siyaset

İslam’ı Yazmak

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin “Kitap-Makale Sunumları” konuşma serisinin Nisan Ayındaki konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Mahmut Mutman’dı. Mutman, 2014 yılında Bloomsbury’den yayınlanan The Politics of Writing …

Türkiye’de Nesiller Arası Gelir İlişkisi

Küresel Araştırmalar Merkezi, “Kitap-Makale Sunumları” konuşma serisinin Nisan ayındaki ikinci toplantısında Gebze Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Anıl Mercan’dan Türkiye’de nesiller arası …

Uluslararası Tahkim

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “Kitap-Makale Sunumları” konuşma serisinin Mart ayındaki toplantısında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman Başaran, On İki …

Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “Kitap-Makale Sunumları” konuşma serisinin Ocak ayındaki toplantısında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Okur, Ötüken Yayınları tarafından …

Uluslararası İlişkiler’de Medeniyet Kavramı

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “Küresele Kuramsal Bakışlar” toplantı dizisinin on üçüncüsünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Nuri Yurdusev, uluslararası ilişkiler literatüründe medeniyet …

Yunanistan Seçimleri ve Avrupa’nın Geleceği

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Avrupa Konuşmaları toplantı sersinin yedincisinde Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin başında olan Dimitrios Triantapyllou konuşmacı olarak …