Ekonomi-Siyaset

İktisadi Açıdan Türkiye-Ortadoğu İlişkileri

Türkiye’nin bağlarını giderek güçlendirdiği Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinin önemli bir yönünü de iktisadî faaliyetler oluşturuyor. İktisadî ilişkilerin incelenmesi, gerek Türkiye’nin bölgede artan siyasî etkisine gerekse “Arap Baharı”na …

2011 Türk Dış Politikası Değerlendirmesi

Dünya gündeminin tarihte örneğine ender rastlanacak derecede hızlı değiştiği ve Türk dış politikasının temel parametrelerinin sorgulandığı bir yılın ardından Küresel Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “2011 Türk Dış …