Doğu

Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı

Edward Said’in 1978’de yayımladığı Oryantalizmadlı çalışma, akademik camiada ciddi etki uyandırmış, paradigma kurucu bir işlev görmüştür. Said, bu çalışmasında oryantalizm disiplininin salt bir akademik uğraş olmadığını, Foucault’nun …

Devamını Oku

Sanatta Doğu İmgesi

1974-2011 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapan, 2011 Ocak ayında emekli olan Prof. Dr. …

Devamını Oku

Ke­bi­keç Ya­yın­la­rı

Ke­bi­keç, Do­ğu mi­to­lo­ji­sin­de ki­tap­la­rı her tür­lü ha­şe­rat­tan ko­ru­yan ci­nin adı­dır. Ki­ta­bın üze­ri­ne “Ya Ke­bi­keç” ya­zıl­dı­ğın­da kurt­lar o ki­ta­bı ye­mez. Ke­bi­keç Ya­yın­la­rı ve İn­sanBi­lim­le­ri İçin Kay­nak Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si’nin …

Devamını Oku