Yazar

4 Kitap 1 Nazariyat

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Dîvân Toplantıları’nın Aralık ayı konuğu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu idi. Fazlıoğlu, Kasım …

Devamını Oku

Pı­nar Ya­yın­la­rı

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi, Tür­ki­ye araş­tır­ma­la­rı bün­ye­sin­de de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek, Tür­ki­ye üze­ri­ne ya­yın ya­pan der­gi ve ya­yı­nev­le­riy­le Tür­ki­ye’ye da­ir ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya de­vam edi­yor. Bu …

Devamını Oku

Hikaye-Ada’da

Dumdutıstıstıss durim duridaAdada on altı bin dört yüz doksan beşinci günüm… 46 yılı 365 ile çarptığımda yaklaşık rakam bu.Burayı ben seçmedim; burası da beni. Alınyazılarının birleştirdiği …

Devamını Oku

Senaryo Fikri Üzerine

Heveslisi için, İyi Aşçılığın 10 Kuralı veya Başarının Sırları başlıklı kitaplar gibi, piyasada kolayca hazır reçeteler bulabileceğimiz bir saha senaryo yazarlığı. Ancak çoğunlukla ABD’den ‘copy paste’ edilen bu kuramlar-kurallar yığını …

Devamını Oku