Asimetrik Bağımlılık İlişkisi ve Uluslararası İlişkilerde Güvenlik

Paylaş:

Uluslararası ilişkiler disiplinini de bünyesinde barındıran sosyal nitelikli çalışmalarda temel problematik, kavramsal çerçevenin nasıl çizileceği noktasıdır. Bu bakımdan, çalışma yürütülecek konunun kavramsal muhtevasının tam olarak açıklanması gerekmektedir. Açıklanacak konu kendi içerisinde tutarlı bir çerçeveye dayanmak zorundadır. Uluslararası ilişkiler konusunda da açıklama yapılırken, açıklanan konunun hangi düzlemde kavramsallaştırılıp, temel referans noktalarının hangi olgu veya olaylardan alındığının bilinmesi oldukça önemlidir. Bu açıdan kavramsal boyuttan anlaşılan şey; açıklanmaya çalışılan konunun hangi zeminde tartışılacağının bilinmesi ve o zeminin anlaşılmasına katkıda bulunacak anlamlar topluluğunu ifade eden bir tanımlama arayışı olduğudur.
Uluslararası ilişkiler disiplinin kurulmasıyla birlikte evrimsel bir değişime uğrayarak konjonktürel paradigmalar geliştiren ve bunlarla dünya sistemini uluslararası ilişkiler perspektifinden tasvir edip açıklamaya, anlamlandırmaya ve bu yönde teoriler geliştirmeye çalışan akademisyenler ve araştırmacılar farklı algılamalarla farklı bakış açıları geliştirmeye çalışmışlardır. Üretilen teoriler, konjonktürel olarak uluslararası ilişkilerin merkezî noktasını oluşturan temel problemler doğrultusunda, genelde pratiğe dönük olurken; bazen pratikten yoksun ve olması gerekenler üzerinde olmuş, bazen de uluslararası ilişkilere tarihsel bir perspektiften bakarak bütüncül analizlere yönlenmişlerdir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir