Modern Fiziğin Felsefî Sonuçlarının Batı Tasavvuruna Etkisi

Paylaş:

İçinde bulunduğumuz modern dönemi sosyal, siyasî, felsefî ve tabiî bilimleri de içeren çok boyutlu bir düzlemde anlamlandırmak mümkündür. Bu alanların içiçe ve sürekli etkileşim içinde olması ortaya çıkan gelişmelerin birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınamayacağını göstermektedir. Dolayısıyla 20. yüzyılda tabiî bilimlerde ortaya çıkan yeni gelişmelerin sosyal ve felsefî süreçler üzerindeki etkileri anlaşılmadan içinde yaşadığımız modern dönemi tam olarak anlamlandırmak mümkün değildir.
Her medeniyetin tabiata, insana, Tanrı’ya ve evrendeki olaylara bakışı, o medeniyetin dünya görüşünün temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Batı’da 20. yüzyıl öncesinde evrene bakış, Newtoncu mekanik model üzerine kurulu Newtoncu dünya görüşü çerçevesinde olmaktaydı. Bu makalede, 20. yüzyılda fizikte yaşanan iki önemli gelişmenin, Batı’da üç yüz yıla yakın hakim olan dünya görüşünü nasıl etkilediği incelenecektir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir