Bsvblog

Sonsuz Kare Deneyimi

“Hepimiz sonsuz karelerden oluşan bir filmin içindeyiz!” Hayal Perdesi Sinema Dergisi ekibinden Barış Saydam ve Esra Tice’nin moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, filmlerinde işlediği konularla ve üslubuyla kendine has …

Devamını Oku

BSV 2011 YAZ PROGRAMI

ORTADOĞU 4 Temmuz 2011 Pazartesi 14.00-15.50 Dr. Ebubekir Ceylan Ortadoğu Kavramının Tarihi16.00-17.50 Halil İbrahim Yenigün 1967 Sonrası Arap Coğrafyasında Fikrî Dönüşüm ve Devinimler18.00 Belgesel Gösterimi Irak …

Devamını Oku

MESNEVİ’DEN

Bir mânâ efendisinde tevazu görülebilir… Lokman köle şeklinde bir efendi idi. Kölelik görünüşte ona bir örtü idi. Mesela bir efendi, tanımadığı bir yere giderken, kölesine kendi …

Devamını Oku

MESNEVİ’DEN

Toprak… Bizim, bu toprağa sevgimiz vardır. Çünkü her yaptığımıza râzı olmuş, önümüzde diz çöküp oturmuştur. (…) Biz o topraktan yüz binlerce seven, yüzbinlerce sevilen kişi yaratırız. …

Devamını Oku

MESNEVİ’DEN

Varlıktan yokluğa dönüş…Ey kurtuluş yolu, kurtuluş çaresi arayan kişi, gözünü mekânsızlığa, yani zamandan da, mekândan da münezzeh olan Allah’a çevir! Ölmek üzere olan bir adamın gözü …

Devamını Oku

MESNEVİ’DEN

Nûr olmayınca renkler görünmez! Nûr, ışık ol­ma­yan yer­de kır­mı­zı, ye­şil, sa­rı; bu üç ren­gi ne va­kit, na­sıl gö­re­bi­lir­sin? Fa­kat se­nin ak­lın fik­rin renk­le­re ta­kıl­dı kal­dı; renk­ler­de kay­bol­du …

Devamını Oku

Felsefe 11 Whitehead Felsefesinde İnsan

2010 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe ve Din Bi­lim­le­ri Bi­lim Da­lı’nda “Whi­te­he­ad Fel­se­fe­sin­de İn­san” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi­ni ta­mam­la­yan Yay­la­gül Ce­ran, bu ko­nu­yu se­çer­ken “mo­dern öz­ne­nin ya­şa­dı­ğı prob­lem­ler, …

Devamını Oku