Tarih-Toplum

Bugünü Tarihten Okumak

Yakın dönem cumhuriyet tarihinin önemli simaları ve meselelerinin tartışıldığı TAM Sohbet programının konuğu Kemal Karpat idi. Karpat ile yakın dönem cumhuriyet tarihinin mihenk taşları; özellikle sosyal …

Bursa: Şehir, Mimari ve İhya

Bursa, Osmanlı’nın ilk payitahtı… Osman’ın rüyası, Orhan’ın vuslatı… Keçecizâde Fuad Paşa’nın tanımlamasıyla “Osmanlı’nın dibacesi”… Bugünkü Bursa ne Osman’ın ne de Orhan’ın Bursa’sı şüphesiz. Ancak biz Osman’ın …

Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform (1864-1913)

Yakup Akkuş ile İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı “Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)” başlıklı doktora tezi çerçevesinde, 1864-1913 yılları arasında merkez-taşra …

Osmanlı’da İşçi Hareketleri (1870-1922)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda “Osmanlı Çalışma Hayatında İşçi Örgütlenmesi ve İşçi Hareketlerinin Gelişimi (1870-1922)” adıyla tamamladığı doktora tezi çerçevesinde konuğumuz olan Kadir …

Bektaşilik Sonrası Osmanlı’da Tarikat Politikaları

Tez-Makale Sunumlarının Eylül ayı misafiri Muharrem Varol ile Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi çerçevesinde Bektaşiliğin ilgası sonrasında Osmanlı Devleti’nin tarikat politikaları üzerine konuşuldu. Tekke ve zaviyelerle …

BSV 2011 YAZ PROGRAMI

ORTADOĞU 4 Temmuz 2011 Pazartesi 14.00-15.50 Dr. Ebubekir Ceylan Ortadoğu Kavramının Tarihi16.00-17.50 Halil İbrahim Yenigün 1967 Sonrası Arap Coğrafyasında Fikrî Dönüşüm ve Devinimler18.00 Belgesel Gösterimi Irak …