Tarih-Toplum

19. Yüzyılda Osmanlı Tunası’nda Ticaret

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Tez-Makale Sunumları”nın Şubat ayağında Gökçen Coşkun Albayrak Marmara Üniversitesi’nde tamamladığı  “Osmanlı Tuna’sında Ticaret” başlıklı tezi dinleyenlerle paylaştı. Osmanlı’nın 19. yüzyılda yaşadığı …

Avlonyalı Ferid Paşa: Bir Ömür Devlet

Öyle insanlar vardır ki hayatları, içinde yaşadıkları toplumun kaderiyle örtüşür ve şekillenir. O toplumun, o dönemin hikayesi bu hayatlarda mündemiçtir. Abdulhamit Kırmızı’nın Avlonyalı Ferid Paşa – …

Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Müsadere Kurumu

“Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Müsadere Kurumu”  Tez-Makale sunumlarının Kasım ayı programında ele alındı. Osmanlı tarih yazımının en tartışmalı konularından biri olan müsadereye ilişkin hukuk tarihi-fıkıh ekseninde …

Ayanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik

“Ayanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik” başlıklı doktora tezi Osmanlı’da ayanlık tartışmalarına, İçel sancağı özelinde ışık tutan bir çalışma. Ensar Köse’nin İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı bu tez, …