Kültür-Medeniyet

Hüzünden Eylem Çıkar mı?

“Yaşamı ve kimliği acıya indirgemek gerçek fakirleşmeden başka bir şey değildir. Yaşamda acı vardır, ama ‘yaşam acıdır ‘ demek, ‘insan acı çeken bir varlıktır’ biçiminde metafizik …

İslâmcı Gençlik Hareketi: Akıncılar

“İslamcılık salt kültürel bir olgu olmayıp sosyolojik ve politik bir yönü de ihtiva etmektedir.“ Akıncılar Hareketi, Ertuğrul Zengin, İstanbul: İletişim Yayınları, 2021, s. 350 Akıncılar Hareketi: …

Editörlük ve Yayıncılık Üzerine

Rahime Demir, matbaa ve yazılı eserler konularında okuma yaparken Doğu ve Batı kaynaklarını birlikte okuyarak her iki tarafta da dini ve kültürel faktörlerin etkisindeki yazının ve …

Paradigma İçinde Kalarak Yenilenmek Mümkün Mü?

“Bugün insanlara fikirsiz kültürel yaşam vaat ediliyor. Belli bir İdea’nın, fikrin hükümranlığında, onun yapılandırdığı bir kültürel faaliyet ortaya koyulamıyor. Halbuki 90’lı yıllarda derli-toplu, daha sistemli, zaman …