Seyrüsefer

Çin İzlenimleri

Çin gi­bi bir ül­ke­de sa­de­ce beş al­tı ay­lık bir tec­rü­be­nin ışı­ğın­da hem mev­cu­du hem müm­kü­nü hem mu­hay­ye­li an­la­mak çok ko­lay ol­ma­sa da böy­le bir de­ğer­len­dir­me ya­zı­sı­nı …

Kanada Üzerine İlk İzlenimler

Uzun bir yol­cu­lu­ğun ar­dın­dan Cu­ma gü­nü öğ­le­ye doğ­ru To­ron­to Ha­va­ala­nı’na ini­yo­rum. Da­ha ön­ce Chi­ca­go Ha­va­ala­nı’nda çok çe­şit­li in­san top­lu­lu­ğu­nu bir ara­da gör­me­sem To­ron­to Ha­va­ala­nı be­ni ol­duk­ça …

Tuna’nın İncisi Budapeşte II

Peşte hayatın hareketli aktığı cıvıl cıvıl bir şehir Peşte tarafına Moszkva Meydanı’ndan 4 veya 6 no’lu tramvaya binerek Margit Köprüsü’nden geçerek sekizgen anlamına gelen Oktogon durağından …

Tuna’nın İncisi Budapeşte I

Tuna’nın incisi, nam-ı diğer “Nazlı Budin” Budapeşte, Avrupa’nın tam ortasında Batı ve Doğu Avrupa’nın birleştiği/ayrıldığı yerde kurulmuş bir şehir. Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi’nde seyahat etmeyi “harikulâdelikler avı” olarak tasvir …

Kuveyt İzlenimleri

İstanbul’dakinin tersine, Kuveyt’te havaalanına indiğimiz andan itibaren hareketsiz, sakin, koşuşturmanın olmadığı bir ortamla karşılaşıyoruz. Klimaların soğuttuğu havaalanından çıkar çıkmaz, saat gecenin üçü olmasına rağmen yüzümüze kavurucu …

Selanik İzlenimleri

Selanik’e ilk adım attığımızda Pazarı Pazartesiye bağlayan gece sabaha karşı saat dörttü. Gözümü açtığımda ilk gördüğüm bir Beyaz Kule bir de salına salına yürüyen genç kızlardı. …

İsveç İzlenimleri

Çoğu zaman A Beautiful Mind’daki John Nash’i, onun odasını, penceresinin önündeki masasını ve dışarıya bakışını hatırlıyorum, odamın bir köşesini neredeyse kaplayan penceremin önüne kurulmuş masamdan, beyazlara bürünmüş …

Afrika İzlenimleri

Eğer Avrupa’yı tercih etseydim insanlar farklı düşüneceklerdi ve eminim ailem benim için kaygılanmayacaktı. Eğer Amerika’ya gitseydim insanlar adıma sevineceklerdi… Gözümüzde karanlığın hakim olduğu bu toprak parçasına …