M. Talha Çiçek

Şii-Sünni İlişkilerinin Geleceği

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Dîvân Toplantıları’nın Nisan ayındaki konuğu, Qatar Foundation’da dinler tarihi profesörü olarak görev yapan Mohamed el-Moctar el-Shinqiti idi. Günümüzde İslâm dünyasında yaşanan sorunlar …

Devamını Oku

Berlin İzlenimleri

So­nun­da, bir se­ne­dir ge­ce­mi gün­dü­zü­mü dol­du­ran Dok­to­ra Ye­ter­lik Sı­na­vı’nı ve­rip tez ko­num olan Ce­mal Pa­şa’nın Su­ri­ye Va­li­li­ği’ne yo­ğun­laş­ma imkânı­nı bu­la­bil­miş­tim. Ko­nu I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi ile …

Devamını Oku